Kindercoaching

Kindercoaching

Wat is kindercoaching
Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende vorm van hulpverlening. De kindercoach biedt ondersteuning aan ouders en kinderen met milde problemen of met vragen over de ontwikkeling van hun kinderen. Aan de hand van een hulpvraag, wordt er oplossingsgericht gewerkt aan behalen van een doel. Oplossingsgericht werken wij aan het een te behalen doel en maken hierbij gebruik van de talenten en goede eigenschappen van de kinderen en hun ouders. Het doel van kinder- opvoedcoaching is kinderen en jongeren op weg te helpen tijdens hun ontwikkeling en deze kinderen met hun ouders, (weer) in hun kracht te zetten. Ze leren om nu en in de toekomst, op eigen kracht, de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden. Als kindercoach sta ik zoals Tea Adema dat zo mooi zegt, naast en nét een klein stapje achter mijn cliënt. Daardoor hebben we hetzelfde uitzicht.

Voor wie is kindercoaching?
Voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar én hun ouders/verzorgers.

Waarvoor kunt u bij een kindercoach terecht?

 • Leer- en gedragsproblemen
 • Als er op school niet uitkomt wat erin zit
 • Communicatieproblemen
 • Motivatieproblemen
 • Sociaal- emotionele problemen ( boosheid, angsten, pesten, slaap-, eetproblemen, etc.)
 • Opvoedvragen en opvoedproblemen

Werkwijze
 • Gratis kennismakingsgesprek ( meestal telefonisch)
 • Intakegesprek voor nadere kennismaking, in kaart brengen van het probleem en stellen van het doel van de begeleiding.
 • Maximaal 6 sessies van 1 uur met u en uw kind/ jongere (Indien nodig, alleen met het kind/ jongere)
 • Eindgesprek, ter evaluatie van het traject.

‘Kinderen herinneren je niet om de dingen die je hen gaf, maar om het gevoel dat je van ze hield.’ (R.L.Evans)

* Opmerking
Kindercoaching is Niet geschikt voor ernstige psychische problemen. Bij het signaleren van deze problemen zal u als ouder hier over geïnformeerd en doorverwezen worden naar een specialist.

Taal

Spelling


Begrijpend lezen

Rekenen


 

Vragen voor de Kinderpraktijk?


Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen op +316 408 04 323. Op werkdagen ben ik bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.


  Aanmelden