Leerondersteuning

Leerondersteuning

Leren doen wij niet alleen maar aan een tafel met pen en papier. Omdat ieder kind zijn eigen voorkeursleer stijl heeft, wordt bij V-Kids de lesstof op verschillende manieren aangeboden, zoals met bewegend leren en andere actieve spelvormen. Wij proberen de hiaat van wat het kind al kan en wat het eigenlijk zou moeten kunnen, zo klein mogelijk te maken en indien mogelijk, helemaal weg te werken.

Wij werken dus vanaf het niveau dat het kind beheerst, naar het niveau dat het kind zou moeten beheersen, rekening houdend met de manier waarop het kind leert, het tempo waarop het kind leert en met wat binnen het cognitief bereik van het kind ligt. De benodigde leermiddelen zoals boekjes, blokjes, kleurtjes, dobbelstenen, kaartjes etc., kunnen door V-Kids verzorgd worden. De focus bij leerondersteuning ligt bij het leren lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen.

De Virtues (deugden), die de kinderen inzetten en/ of verder ontwikkelen tijdens de leerondersteuning zijn onder andere, moed, zelfdiscipline, doorzettingsvermogen, creativiteit in denken en doen, flexibiliteit, enthousiasme, doelgerichtheid en zelfvertrouwen. Ook kunt zelf vast nog veel meer ‘V’ bedenken!!!

Taal

Spelling


Begrijpend lezen

Rekenen


 

Vragen voor de Kinderpraktijk?


Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen op +316 408 04 323. Op werkdagen ben ik bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.


    Aanmelden