Voor scholen

Voor scholen

Voor de effectiviteit van de begeleiding op scholen is het goede communicatie en goede samenwerking met de school en de ouders/ verzorgers van belang. Het kind en wat het beste is voor het kind staan te allen tijde centraal.

Als pedagoog werk ik aan het versterken van de pedagogische driehoek en bied het kind meer ruimte te zich te ontwikkelen. Samen werken wij vraaggericht en doelgericht met de school en de ouders/ verzorgers van het kind.

Scholen kunnen bij Kinderpraktijk V-Kids terecht voor:
  • Arrangementen (leer- en/of gedragsproblemen en leerachterstanden)
  • Coaching van leerlingen die meer uitdaging nodig hebben
  • Coaching van leerkrachten (on the job)
  • ‘Ik Leer Leren’ training voor groep 8 leerlingen
  • Begrijpend Lezen training voor groep 3 tot en met 8
  • Verzorgen van Workshops (o.a. Onderwijzen met deugden, voor een positieve pedagogisch klimaat.)

Taal

Spelling


Begrijpend lezen

Rekenen


 

Vragen voor de Kinderpraktijk?


Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen op +316 408 04 323. Op werkdagen ben ik bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.


    Aanmelden